Witamy w świecie archiwizacji!

Dokumenty ma każdy, lecz nie każdy wie co z nimi należy robić. Każdy dokument ma swoją wartości a źle potraktowany potrafi narobić dużo złego, dlatego zaufaj nam - my zadbamy odpowiednio o twoje dokumenty!

Art. 86. Obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów § 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty od czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.